Bild föreställande: start-s

JAA Schakt - Entreprenad och åkeri i ett!


Vår åkeridel utför traditionella åkeritjänster. Vi har ett gott samarbete med vår lastbilcentral T-last. Vår gräv- och schaktdel har några olika specialiteter:  Linje- och kabelarbete, spårarbete, mark- och planeringsarbeten.

Vi utför även andra typer av arbeten, exempelvis: VA-arbeten, rondeller, snöröjning, vägbygge, dikesrensning, trädgårdsarbete och skogsarbete.

Företaget har funnits i sin nuvarande form sedan 1988 och sysselsätter idag fem personer. Vi arbetar mestadels i Trestadsområdet med omnejd.

Nöjda kunder har vi gott om, några av dem är:
Bild föreställande: b1  TRAAB
Bild föreställande: b1  Energifokus
Bild föreställande: b1  Banverket
Bild föreställande: b1  Gatubolaget
Bild föreställande: b1  Anker AB
Bild föreställande: b1  Vattenfall
Bild föreställande: b1  Stena